Dan Ström är legitimerad tandläkare och en av Sveriges främsta specialister
på bettfysiologi. Han driver idag en privatklinik för både allmäntandvård
och bettfysiologisk specialistvård i Göteborg.

Dan tog tandläkarexamen vid Tandläkarhögskolan i Göteborg 1981.
Under åren 1983-1991 bedrev han, vid sidan av arbetet med sin
privatpraktik, forskning på det bettfysiologiska området
(tugg- och käkledsproblem) på Odontologen här i Göteborg.

Forskningen resulterade bland annat i en doktorsavhandling om smärta
i käklederna 1991, då Dan också blev Odontologie doktor.

Fem år senare, 1996 blev Dan Ström även docent.
Han är dessutom "av Socialstyrelsen godkänd specialist i bettfysiologi"
för att använda myndighetens egna ord.
Dan är givetvis också medlem av Sveriges Tandläkarförbund.

Dan Ströms forskning har rönt internationell uppmärksamhet och han har
bland annat föreläst på tandläkarstämmor i Chicago, Cincinnati och Amsterdam.

Dessutom har Dan publicerat ett 50-tal vetenskapliga originalartiklar,
skrivit ett antal bokkapitel samt författat runt 100 forskningsrapporter
och s. k. Abstracts (korta referat, sammanfattningar).

Dans vetenskapliga rön har bl.a. publicerats i Journal of Dental Research,
Journal of Oral Rehabilitation och Archives of Oral Biology

Sin forskning har Dan bedrivit med anslag från Medicinska
Forskningsrådet 1984-1990, samt andra anslagskällor som t.ex.
Svenska Tandläkarsällskapet.

Bland Dan Ströms tidigare befattningar märks:
Övertandläkare i Bettfysiologi vid Specialistkliniken och Odontologiska
kliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Övertandläkare och Ämnesföreträdare vid Specialistkliniken på
Sankt Eriks Sjukhus, Stockholms Läns Landsting.